Úvod | Autorizované měření emisí | Kontrola spalinových cest | Kontakt |  
 

PROVÁDÍME:

  - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ U SPALOVACÍCH
     STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ O JMENOVITÉM PŘÍKONU
     DO 5 MW VČETNĚ
(ZEMNÍ PLYN, PALIVA LPG NEBO LTO)

  - REVIZE SPALINOVÝCH CEST

  - ČIŠTĚNÍ A KONTROLA SPALINOVÉ CESTY
     DLE ZÁKONA Č. 320/2015 Sb.

  - VÝPOČTY SPALINOVÝCH CEST

  - ČIŠTĚNÍ KOTLŮ A KOMÍNŮ NA PEVNÁ PALIVA

  - ČIŠTĚNÍ A KONTROLA KOMÍNŮ NA PLYNNÁ PALIVA

  - ZJIŠŤOVÁNÍ ÚNIKU CO DETEKTOREM

  - ZJIŠŤOVÁNÍ ÚNIKU PLYNU DETEKTOREM

  - PORADENSKÁ ČINNOST


Foto

REVIZNÍ TECHNICI SPALINOVÝCH CEST

ev.č.049/36-024/2010

ev.č.096/36-024/2012

DRŽITELÉ OSVĚDČENÍ O KVALITĚ od HKČR

reg.č. 3/351/2019003

reg.č. 3/351/2019004

ČLENOVÉ SKČR

Logo SKČR
 
Mobil1: 604 752 991 , Mobil2: 604 790 018, E-mail: giesl.j@tiscali.cz
WebZdarma.cz